Beth yw Ll@is y Maes / What is Ll@is y Maes

Darpariaeth gymunedol digidol yn y Gymraeg a’r Saesneg yw Ll@is y Maes. Ein bwriad yw creu darpariaeth a fydd yn adlewyrchu digwyddiadau, adolygiadau, newyddion, straeon, pobl a hwyl Yr Eisteddfod Genedlaethol. Byddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd o Ddydd Llun tan Ddydd Gwener ar lein . Pedair myfyrwraig o Brisfysgol Caerdydd i ni sy’n cael cyfle i fod yn newyddiadurwyr gymundeol am yr wythnnos. Mae Ll@is y Maes yn bartneriaeth rhwng Yr Eisteddfod Genedlaethol a Chanolfan Newyddiaduraeth Gymunedol Prifysgol Caerdydd.

Ll@is y Maes is a digital hyper local service in Welsh and in English. Our aim is to create an  alternative service which will reflect and include the events, reviews, news, stories and people at the Eisteddfod. We will be publishing new content from Monday to Friday on our website and through social media. We are four students from Cardiff University who have been given the opportunity to be community journalists for a week. Ll@is y Maes is a partnership between The National Eisteddfod and the Centre for Community Journalism at Cardiff University.

Advertisements

Gadael Ymateb

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s